Gratis online workshop hjemme i din egen stue.

Få kunnskap og inspirasjon om hvordan du kan ta i bruk Naturens healende kraft.

I ditt hjerte, i ditt liv, i ditt lokalmiljø og i din natur.

Dette lærer du på workshopen:

  • Naturelementenes kraft.
  • Mennesket - En del av Naturen.
  • Dine 5 kraftsenter og hvordan du kan styrke dem med naturens kraft.
  • Urkraftmenyen - en gave fra meg til deg.
  • Naturhealing kan ta mange former.

Sett av 2 timer Tirsdag 7 mars kl 1900.

Workshopen starter om:

Kursholder: Terapeut og naturveileder Sylvi Katrin

Jeg er terapeut, hjelper, naturveileder og foredragsholder og har spesialisert meg på emosjonell læring (følelsesprogrammering) og hvordan dette skaper både muligheter og begrensninger for oss mennesker.

Jeg har i over 20 år jobbet med helsefremming, mestring og personlig utvikling. Først gjennom naturbruk, friluftsliv og fysisk aktivitet, og etterhvert også gjennom terapi, mental trening og undervisning. Jeg har fagbakgrunn som naturveileder/naturforvalter med påbygningsstudier i folkehelsearbeid, hypnoterapi, EFT-terapi og helsecoaching. Jeg har også studert den sjamanistiske verdensanskuelsen og føler meg veldig hjemme i denne helhetlige måten å tenke på.

Mitt mål er alltid at du skal lære noe som gir deg høyere bevissthet, bedre og tryggere følelser og som tar deg nærmere din helt unike urkraft.

I denne workhopen lærer jeg bort noe som mange av oss "har glemt". Nemlig å koble oss på det som er Naturens egen healende kraft og å gjøre det til helse, trivsel og et godt liv for oss selv og for våre fellesskap.

Velkommen til meg.

Klem fra Sylvi Katrin

Ta i bruk Naturens healende kraft

Dersom du er klar for det – skriv inn fornavn og epost og trykk på knappen.

Din epostadresse er trygg hos meg. Jeg sender ikke ut spam.