Gode følelser for deg og din flokk

Denne nettsiden er en bonusgave til deg som var rask med å bli med videre på URKRAFTREISEN. Her finner du en samling med fine ressurser som du og din flokk kan ta i bruk for bedre følelser.

Et av mine største ønsker og visjoner er at alle barn skulle kunne vokse opp med gode følelser. Denne bonusgaven har derfor flere verktøy som er laget for barn og for mennesker som har ansvar for barn, enten som foreldre, som annen familie, som lærere, trenere, fritidsledere eller annet. Håper at du finner din egen måte å bruke dem på i ditt liv og i dine fellesskap.

Lydfil: "Snu din vonde følelse på 1-2-3"

Lydfil : "Snu din vonde følelse på 1-2-3"

Meditasjonslydfilen "Menneskebarnets Urkraft"

Denne lydfilen er til deg som ønsker å omfavne ditt indre barn og din unike urkraft. Lydfilen vil også hjelpe deg til å erkjenne at denne opprinnelige kraften renner gjennom alt og alle, også de minste og yngste av oss. Du vil kjenne på en sterk tilhørighet til Kilden og til Moder Jord og til resten av menneskeheten. Du vil også kjenne på en dyp respekt for alt liv, ikke minst ditt eget.

Meditasjonslydfilen "Mammakraft"

Denne lydfilen er til deg som er forelder eller som har ansvaret for barn på annen måte. Lydfilen gir deg dyp tilknytning til barnets energi og dermed også en dypere forståelse av hvem hun er og hva hun trenger fra deg som voksen. Du får også et evighetsperspektiv på din oppgave som mamma/voksen når både Moder Jord og alle dine formødre kommer og hjelper deg og støtter deg i denne oppgaven.

Meditasjonslydfilen "Sove godt" (for barn)

Denne lydfilen hjelper barnet til å finne roen og til å falle i søvn. Lydfilen bidrar også til positiv programmering som styrker barnets selvfølelse. Lydfilen er laget spesielt for barn på den måten at den bruker enkle bilder og enkle referanser som barn forstår, men den kan selvfølgelig også brukes av voksne. 

Meditasjonslydfilen "Kroppen min" (for barn)

Denne lydfilen gir barnet gode følelser for kroppen sin og alt det spennende og fine som skjer inne i kroppen i løpet av dagen og natten. Lydfilen maler morsomme og gode bilder som barnet kan leve seg inn og som skaper forståelse og stolthet for egen kropp. Dette bygger bedre selvfølelse, selvrespekt og motivasjon for å ta godt vare på kroppen.

E-boka "Barn i Naturen"

20 enkle og velprøvde aktivitetstips som fremmer naturkunnskap og kjærlighet til Moder Jord hos dine barn, barnebarn eller andre barn som du har ansvar for.

Dette er en stor, stor gave både for barnet selv i hennes/hans liv og en stor gave for den naturen som dette barnet skal leve i, leve av og leve for slik at også neste generasjon har et vakkert og rikt sted å komme til.

Å ta med barn ut i naturen er en del av vår åndelige praksis. I det ligger at det å lose/guide barn til naturkunnskap, naturforståelse og naturkjærlighet også vil fylle opp ditt eget åndelige kraftsenter.  (Klikk på bildet under)

Ønsker dere god tur ut.

Kontaktinfo Sylvi Katrin:

Epost: sylvikatrin@sylvikatrin.no

Tlf: +47 90727655

www.sylvikatrin.no