Inspirasjonsforedrag for deg som er forelder og deg som jobber med barn eller veileder barn i andre sammenhenger.

Foredraget er gratis og du kan se det online  hjemme i din egen stue.

Lær å skape trygghet, mestring og bedre læring for ditt barn eller din barnegruppe.

Opplev magien når følelsene og gruppemekanismene snur fra negativ til positiv.

Dette lærer du på foredraget "Barn, følelser og læring":

  • Hva er emosjonell programmering eller følelseslæring og hvordan kan du bruke det til å forstå barns handlinger og å hjelpe barn til bedre løsninger.
  • Hvordan foregår følelsesproduksjon og hvordan henger det sammen med læring og læringsutfall.
  • Hvem er følelsesmennesket og hva trenger hun for å lære?
  • Noen enkle verktøy og strategier for å bygge opp gode relasjoner og positiv læring og for å bygge ned konflikter og stress.

Sett av tiden søndag 23. august kl 1900.

Kursholder: Terapeut og naturveileder Sylvi Katrin

Jeg er Sylvi Katrin og jeg er terapeut, naturveileder og kursholder. Min jobb har i over 20 år vært å hjelpe mennesker til bedre følelser slik at de kan bli en ressurs for seg selv og for andre. En stor del av disse årene har jeg jobbet med helsefremming for barn og ungdom gjennom naturbruk og mestring ute i naturen. De siste 7 årene har jeg spesialisert meg på emosjonell programmering eller følelseslæring og hjelper i dag mennesker til å forstå sine egne følelser og å endre følelsesmønster og reaksjonsmønster som de ikke lenger ønsker å leve med.

Som mamma til 4 og med etterhvert stadig flere unge klienter på mitt terapeutkontor har barns følelser og mental helse blant barn og unge blitt et stadig viktigere arbeidsfelt for meg. Det er veldig spennende hvordan kunnskapen om emosjonell programmering kan brukes til å jobbe mot det viktige målet at alle barn skal kunne vokse opp med gode følelser. Kommer vi nærmere det målet, kommer vi også nærmere alle læringsmål og andre gode ønsker som vi setter for våre barn når de starter på sin vei gjennom sitt liv.

Velkommen til meg.

Klem fra Sylvi Katrin

Gratis inspirasjonsforedrag "Barn, følelser og læring".

Ja takk – jeg vil ha kunnskap som gjør meg til en bedre veileder for barn.

Din epostadresse er trygg hos meg. Jeg sender ikke ut spam.