Treningsvideo "Arbeidsrekka"

NB! Denne videoen er hentet ut av en av kursmodulene til onlinekurset mitt "Mammakraft".  Se derfor bort fra referanser, hjemmeoppgaver mv. som jeg snakker om i videoen.

TANKE - FØLELSE - HANDLING/REAKSJON

  1.  Få bevissthet rundt egne tanker og følelser. Hva har du følt og tenkt for å komme inn i din reaksjon? Kanskje har du noen reaksjonsmønster, følelsesmønster som går igjen?
  2. Aksepter deg selv og alle følelsene dine. Alle dine reaksjoner og følelser er at resultat av tidligere læring, og har en eller annen gang vært en "god" strategi for deg.
  3. Hva kan du tenke i stedet? Let etter setninger som skaper gode følelser. Lytt videoen og lær deg de 4 reglene for å lage gode og positive affirmasjoner (følelsesforsterkere).
  4. Tren, tren, tren - hver dag. Gjenta 1 - 3 til det sitter i din bevissthet. Til slutt vil dette i stor grad gå helt av seg selv, og du vil bli vanskeligere å påvirke deg negativt.

Lydfil:  "Snu din vonde følelse på 1 - 2 - 3"

Lydfil: "Snu din vonde følelse på 1-2-3"

Kontaktinfo Sylvi Katrin:

Epost: sylvikatrin@sylvikatrin.no

Tlf: +47 90727655

www.sylvikatrin.no

Lydfil : "Snu din vonde følelse på 1-2-3"